Onderwijsprogramma

Aangezien het exposoom een nieuw onderzoeksgebied is, wordt veel nadruk gelegd op de opleiding van de volgende generatie jonge wetenschappers, die ten volle zullen kunnen profiteren van de expertise die op dit onderzoeksgebied aanwezig is. Om een nieuwe generatie van exposoomonderzoekers aan te moedigen, omvat Exposome-NL een verplicht interuniversitair onderwijsprogramma voor zijn promovendi en postdoctorale onderzoekers, dat bijdraagt tot het creëren van een gemeenschappelijke visie op het exposoomonderzoek, dat de onderzoekshorizon van de onderzoekers verbreedt en hun de mogelijkheid biedt een beter inzicht te krijgen in innovatieve technieken en kennis. Dit vergemakkelijkt de ontwikkeling van volwaardige exposoomonderzoekers.

Praktijkdagen

De Exposome-NL Praktijkdagen vinden twee keer per jaar plaats. Het is een één- of tweedaagse training over een specifiek onderwerp, telkens verzorgd en georganiseerd door een ander partnerinstituut. De volgende editie vindt plaats op 31 maart 2023 in Utrecht.

PhD Retraite

De Exposome-NL Retraite zal eenmaal per jaar plaatsvinden en wordt gecombineerd met de Exposome-NL conferentie of Community Day. Het is een dag vol mogelijkheden voor interactie en kennisuitwisseling.

Schrijfdagen

Met de Exposome-NL Schrijfdagen willen we de voortgang van schrijfprojecten (zoals een manuscript, subsidievoorstel of onderzoeks-/onderwijsverklaring) vergemakkelijken en de verwerving van verdere relevante wetenschappelijke vaardigheden mogelijk maken. Daarom zullen we tijdens dit evenement workshops over specifieke onderwerpen (harde vaardigheden) combineren met minder gestructureerde schrijftijd. De minder gestructureerde sessies omvatten kleine schrijfgroepen en/of individuele schrijftijd. Tijdens deze sessies kunnen beginnende wetenschappers ook een coach of senior onderzoeker raadplegen om (peer)feedback te krijgen.

Uitwisselingsbeurs

De Exposome-NL Uitwisselingsbeurs is een beurs voor promovendi en postdocs om een onderzoeksgroep in Nederland of in het buitenland te bezoeken. Het doel van de beurs is om de mogelijkheid van gezamenlijke projecten binnen Exposome-NL te bevorderen, en om promovendi en postdocs de kans te geven relevante ervaring op te doen in andere onderzoeksgroepen.

Lees meer

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer