Onderzoekslijnen

Het onderzoeksprogramma van Exposome-NL is georganiseerd in drie onderzoekslijnen. Elk van deze drie onderzoekslijnen is verder onderverdeeld in onderzoeksprojecten die specifieke onderdelen en onderzoeksdoelstellingen omvatten.

Onderzoekslijn 1: Meten van het Exposoom

Wij willen ons vermogen om het externe en interne exposoom te meten vergroten door het ontwikkelen en valideren van nieuwe methoden om gedetailleerde informatie te verkrijgen over omgevingsfactoren, voedingsstoffen, geneesmiddelen en fysieke stressoren, en om de biologische gevolgen daarvan te kwantificeren. Wij zullen deze nieuwe middelen toepassen in een groot panelonderzoek en in meerdere bevolkingsonderzoeken in Nederland om een referentie-exposoom vast te stellen.

Onderzoekslijn 2: Verband tussen Exposoom en Gezondheid

We zullen de relatie tussen het exposoom en cardiometabole gezondheid (CMG) uitgebreid onderzoeken door de in onderzoekslijn 1 ontwikkelde instrumenten te integreren en door ze te testen in 'proof of principle' studies van CMG. Het resultaat zal de Exposoomkaart zijn: ruimtelijk opgenomen kaarten van meerdere stressoren die kunnen worden gekoppeld aan gezondheidsstudies om associaties met meerdere gezondheidsuitkomsten te kwantificeren en in risicobeoordelingen om Exposoom-hotspots te identificeren.

Onderzoekslijn 3: Ontwikkelen van Exposoom Interventies

We zullen de kennis gegenereerd in onderzoekslijn 1 en 2 toepassen om preventieve interventiestrategieën te ontwikkelen en te evalueren, die gebaseerd zijn op het wijzigen van aspecten van het exposoom op populatie- en individueel niveau. Het resultaat zal de Exposome Navigator zijn: een hulpmiddel voor individuen om hun eigen exposoom (risico) score te kwantificeren door informatie over locatie, activiteiten, levensstijl en biologische gegevens te integreren.

Transversale onderzoekslijnen

Deze onderzoekslijnen behandelen de data-analytische, ethische en economische aspecten die van belang zijn voor onderzoek naar het Exposoom over de drie onderzoekslijnen heen.

Ontcijferen van het exposoom

Ontcijferen van het exposoom

De omgeving waarin we leven heeft een dominante invloed op onze gezondheid. Het verklaart naar schatting zeventig procent van de chronische ziektelast. Waar we wonen, wat we eten, hoeveel we bewegen, de lucht die we inademen en met wie we omgaan; al deze omgevingsfactoren spelen een rol. De combinatie van deze factoren gedurende de levensloop wordt het exposoom genoemd. Er is algemene (wetenschappelijke) consensus dat meer inzicht in het exposoom de huidige ziektelast zal helpen verklaren en dat het aanknopingspunten biedt voor preventie ...

Lees Meer